Automaattinen työstönesteen ylläpito

parantaa ympäristöä, 

edistää terveyttä  

ja säästää kustannuksia


Älykkäät ratkaisumme soveltuvat kaikille konepajoille ja nestejärjestelmille

Ympäristö

Metallintyöstönesteet ovat hävitettäessä ongelmajätettä. Lisäksi niiden pääraaka-aine on fossiilinen öljy ja jätetonnien kuljettaminen lisää päästöjä entisestään.

Asiakkaamme ovat jopa kolminkertaistaneet metallintyöstönesteiden käyttöiän ja samalla puolittaneet tiivisteen kulutuksen.


Työterveys

Työterveyslaitoksen ja työturvallisuuskeskuksen mukaan metallintyöstönesteiden epäpuhtaudet ovat suurimpia työterveysongelmia alalla.

Asiakkaidemme työstönesteiden bakteeripitoisuudet ovat pudonneet keskimäärin 99,9 %. Automatisoinnin myötä nesteet ovat olleet puhtaita, hajuttomia ja niihin ei ole tarvinnut juuri koskea.

Talous

Huonosti hoidettujen työstönesteiden kustannusvaikutukset ovat tutkitusti erittäin suuret. Kustannuksia syntyy mm. korkeista pitoisuuksista, terveysvaikutuksista, laatuongelmista, tuotantoseisokeista, nesteiden hävityksestä sekä terien ja koneiden kulumisesta

Työstönestetiivisteen käytönaikaisen kulutuksen puolittuminen ja nestevaihtojen minimoiminen maksavat useimmiten meidän järjestelmämme takaisin. Loput jäävät teidän taskuunne.

Työstönesteiden säännöllinen seuranta on elintärkeää, jotta käyttö on taloudellisesti järkevää ja riskit ihmisille ja ympäristölle ovat mahdollisimman pienet.

Suuri työstönestevalmistaja

Merkittävimmät työperäiset riskit liittyvät lastuamisnesteen mikrobeihin ja endotoksiineihin sekä työstössä nesteeseen joutuneisiin raskasmetalleihin ja muihin epäpuhtauksiin.

Työturvallisuuskeskus & Työterveyslaitos

Ongelma bakteerien osalta on, että ne syövät nesteen komponentit ja tuottavat happamia yhdisteitä, jotka johtavat pH:n laskuun ja siten korroosio-ongelmiin ja pahoihin hajuihin. 

Suuri työstönestevalmistaja